Osvedčenia

Plné rešpektovanie medzinárodných bezpečnostných štandardov je pre nás z Commercial Contact viac ako povinnosťou, je skutočnou vlastnou filozofiou.
Z tohto dôvodu naša spoločnosť plne zodpovedá najdôležitejším certifikáciám, ako sú:

Certifikácia OHSAS 18001 : 2007

Certifikácia OHSAS potvrdzuje dobrovoľné uplatňovanie, v rámci vlastnej organizácie, systému ktorý umožňuje zaručenie vhodnej kontroly týkajúcej sa bezpečnosti a zdravia pracovníkov, ako aj dodržiavania univerzálnych, nemenných noriem.

Certifikácia kvality UNI EN ISO 9001-2015

Certifikácia pre projektovanie, dodávku, zhotovovanie, systematickú údržbu železničných a električkových tratí, tratí metra, a vykonávanie príslušných stavebných diel.

Certifikácia životného prostredia UNI EN ISO 14001 : 2015

Certifikácia pre projektovanie, dodávku, zhotovovanie, systematickú údržbu železničných a električkových tratí, tratí metra, a vykonávanie príslušných stavebných diel.