Nová stanica Adelfia

BARI

Commercial Contact sa v spolupráci s konzorciom z mesta Puglia, podieľal na realizácii novej železničnej stanice Adelfia (Bari), ktorá pre mesto predstavuje dôležitý krok k vyriešeniu historicky daného logistického problému. Pri prácach bolo potrebné zbúrať starú železničnú stanicu, vybudovať dôležitý železničný podchod, postaviť novú dvojkoľajovú trať, nové výhybky a prípojku na existujúcu železničnú trať.

Referencie

Nová stanica Adelfia – BARI

Commercial Contact sa v spolupráci s konzorciom z mesta Puglia, podieľal na realizácii novej železničnej stanice Adelfia (Bari), ktorá…

Nové metro v Copenhagen

Commercial Contact sa podieľa na realizácii futuristického projektu Cityringern v Copenaghen…

Ďalšie referencie

Dlhoročné skúsenosti a vysoká kvalita doteraz prác vykonaných, umožnili Commercial Contact podieľať sa aj na mnohých ďalších zákazkách v železničnom odvetví, z ktorých niektoré sa realizovali v Taliansku…