Obnova železničnej trate Sarajevo-Bradina

BOSNA

Počnúc rokom 2015, Commercial Contact získala od skupiny GCF, v rámci subdodávateľského vzťahu, zadanie na dokončenie železničného zvršku v dĺžke 30 km, na trati ktorá spája Sarajevo s Bradina, v smere na Monstar. Zásah s cieľom vybudovať v Bosne obnovenú železničnú trať, ktorá by konečne zodpovedala európskym štandardom, si vyžiadal likvidáciu 56.000 podvalov, montáž 21 nových výhybiek a 6700 svoriek Vossloh na udržanie oblúkov a úpravu dlhej zváranej koľaje, ktorá sa vykonala aluminotermickým zváraním.

Referencie

Nová stanica Adelfia – BARI

Commercial Contact sa v spolupráci s konzorciom z mesta Puglia, podieľal na realizácii novej železničnej stanice Adelfia (Bari), ktorá…

Nové metro v Copenhagen

Commercial Contact sa podieľa na realizácii futuristického projektu Cityringern v Copenaghen…

Ďalšie referencie

Dlhoročné skúsenosti a vysoká kvalita doteraz prác vykonaných, umožnili Commercial Contact podieľať sa aj na mnohých ďalších zákazkách v železničnom odvetví, z ktorých niektoré sa realizovali v Taliansku…